Riktlinjer för ansvarsfull spelannonsering och kampanjer

By Guest

Sveriges Annonsörer är en oberoende intresseorganisation som verkar för sund och ansvarsfull marknadsföring samt för att annonsörer ska få bättre effekt av sina investeringar. Organisationen driver flera branschfrågor med målet att ge marknadsförare bättre förutsättningar att skapa, mäta och redovisa effekt.

Du godkänner att följa alla rimliga instruktioner från oss gällande din marknadsföring av Våra Sajter, bland annat instruktioner om att på Din(a) Sajt(er) publicera information om nya funktioner och kampanjer på Våra Sajter och instruktioner såsom riktlinjer för stil som vi då och då kan skicka i samband med Licensierat Material. 3 Detta uppmuntrar oss att fortsätta och kontinuerligt förbättra vår verksamhet. För den årliga uppföljningen av arbetet för ansvarsprogrammet beslutade vi för att inleda en ansvarsrapportering år 2018. Rapporten som behandlar läget och resultaten för år 2019 är en ansvarsrapport som heltäckande beskriver HUS Logistiks verksamhet. Denna förklaring, som utarbetats av Nordiska ministerrådets danska ordförandeskap 2020, bygger på de nordiska och baltiska ländernas gemensamma prioriteringar och är en fortsättning på den tidigare ministerförklaringen, Digital North 2017–2020, de nordiska statsministrarnas 5G-avsiktsförklaring, den nordisk-baltiska AI-förklaringen och Nordiska ministerrådets Vision 2030. principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården.” (PrioriteringsCentrum 2007) I den rapporten presenteras principen som en av flera etiska principer som skall vägleda beslut om prioriteringar och ransoneringar. Där diskuteras dock inte de teoretiska förutsättningarna för att Näringsinnehållet anges per 100 g per portion för att vara tillämpligt globalt och överensstämma med vanliga portionsstorlekar och kalorinivåer för måltider och måltidskomponenter. Om portionsstorleken för den mat eller dryck du annonserar om inte överensstämmer med den angivna portionsstorleken (LSS) bör du beräkna Riktlinjer för nyhetsflöde. Vi vet att många publicerare använder Facebook för att utmana åsikter, traditioner och tillvägagångssätt. Var ansvarsfull VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSDIREKTÖR MAGNUS JOHANSSON 2015-02-02 2015-02-02 Kompetens hos medarbetare inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsdirektör beslutar den 2 februari 2015 att följande kompetens ska gälla för medarbetare inom verksamhet för personer med

principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården.” (PrioriteringsCentrum 2007) I den rapporten presenteras principen som en av flera etiska principer som skall vägleda beslut om prioriteringar och ransoneringar. Där diskuteras dock inte de teoretiska förutsättningarna för att

Utdelning för amerikanska aktier och börshandlade fonder I allmänhet är källskattesatsen för en kontantutdelning som betalas av ett amerikanskt företag 30 %. I de fall där ECI (effektivt ansluten inkomst) betalas, är skattesatsen 37 %. Utdelning för icke-amerikanska aktier och … Ansvarade för att publicera kampanjer internationellt. Översatte texter från engelska till svenska och hade ansvar för ett översättningsteam. Koordinerade kontinuerligt flera grupper för att möta deadlines för publicering av kampanjer flera gånger i veckan. För att reglerna för ekologisk produktion ska tillämpas på ett enhetligt sätt och bli tydliga att följa har branschen, på uppdrag av Jordbruksverket, arbetat fram nationella riktlinjer för ekologisk produktion. Syftet har varit att göra EUs regler för ekologisk produktion mer användarvänliga och att de tillämpas lika. tillit för branschens förmåga att själv borga för en ansvarsfull marknadsföring och att därmed också visa vägen för hur en väl avvägd och ansvarsfull marknadsföring ska se ut. Marknaden för spel har vuxit markant sedan 2002. Inte minst har erbjudandet av spel över internet ökat kraftigt. SPER kan

Dessa riktlinjer för leverantörer (”riktlinjer[na]”) beskriver de sociala, etiska och miljömässiga standarder och förväntningar som gäller för vår leverantörskedja. I enlighet med globala bestämmelser, våra kärnvärden, Avasts policy mot modernt slaveri (Modern Slavery Policy), uppförandekod och andra relaterade policyer, omfattar dessa riktlinjer de principer som vi …

Material och kampanjer för Mediekunskapsveckan produceras av 50 organisationer. Kampanjen koordineras av Nationella audiovisuella institutet (KAVI). Läs mer. Konkurrens- och konsumentverkets material för Mediekunskapsveckan. Kulma-bloggen, Konkurrens- och konsumentverkets blogg om konsumentfostran och konsumentkunskap Du ansvarar för att dina annonser följer våra riktlinjer för annonser samt eventuella specifika landslagar. Du måste följa alla relevanta lokala lagar, bestämmelser och branschregler för det land/område där din annons kommer att visas. Du måste även följa våra Community-riktlinjer, villkor samt dessa riktlinjer för marknadsföring. Riktlinjer ger ett konkret std för ett visst handlande och avser främst frågor gällande ren verkställighet. Riktlinjer utformas för en viss verksamhet och kan betraktas som en allmänt hållen handbok. Riktlinjerna lämnar ett visst utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna i åtgärderna. Riktlinjer ska… HÖGANÄS KOMMUN

I principerna för ansvarsfull placering redogör vi för de kriterier enligt vilka vi kan utesluta företag från våra aktiva placeringar. Uteslutningen baserar sig vanligen på att företagens verksamhet bryter mot internationella normer eller OECD:s anvisningar, på tillverkningen av en viss typ av vapen eller på kolrisken.

Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007–2013). Programmet administreras av Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. Det inrättades för att ge ekonomiskt stöd till

Institutet för hälsa och välfärd (THL) undersöker och följer aktivt med nackdelarna med penningspelen. Till uppgifterna hör också att förebygga nackdelarna och att utveckla behandlingen. Enligt 52 § i lotterilagen ska social- och hälsovårdsministeriets svara för dessa uppgifter, och ministeriet har gett THL i uppgift att sköta dem.

I principerna för ansvarsfull placering redogör vi för de kriterier enligt vilka vi kan utesluta företag från våra aktiva placeringar. Uteslutningen baserar sig vanligen på att företagens verksamhet bryter mot internationella normer eller OECD:s anvisningar, på tillverkningen av en viss typ av vapen eller på kolrisken. Avast riktlinjer för leverantörer. Avast plc, tillsammans med dess dotterbolag, inklusive Avast Software s.r.o., AVG Technologies Limited, Piriform Software Limited (”CCleaner”), Privax Limited (”HideMyAss!”), och alla entreprenörer, representanter och ombud under den tid de arbetar å våra vägnar (gemensamt ”Avast”). I oktober 2020 uppdateras Google Ads-policyn för övriga begränsade verksamheter så att visningen av annonser för livsmedel m Temadagar för arbetshälsa och gemensamma kampanjer. År 2019 anordnades flera gemensamma kampanjer med fokus på arbetshälsa och ansvarsfull samarbete. Exempel på dessa är bl.a. arbetshälsoveckan, miljöveckan, barn med på jobbet-dagen och julklappsinsamlingen till Ensi- och Turvakoti-hemmen. INSATSER _____ Fördjupning Nivå 2 Tillbacka till Insatser Fördjupning nivå 1 Media kan spela en viktig roll i det suicidpreventiva arbetet. Dels kan media användas för att driva igenom hälsofrämjande medie-kampanjer i syfte att förebygga suicid, men medias rapportering av suicidrelaterade händelser kan också få negativa konsekvenser om den sker på fel sätt.